• ขายส่งเครื่องฟอกอากาศ

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อเขียง

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อเขียง

  • มีด Uv อัตโนมัติและเขียงและเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อเขียง

    มีด Uv อัตโนมัติและเขียงและเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อเขียง

    ความปลอดภัยของอาหารเป็นส่วนสำคัญที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณทำอาหารที่บ้านหลายคนฆ่าเชื้อเฉพาะชาม ช้อน ส้อม และมักลืมมีดและเขียง ถึงเวลาที่ต้องแจ้งให้แม่ครัวที่น่ารักทุกคนทราบว่าการฆ่าเชื้อมีดและเขียงก็สำคัญมากเช่นกัน รายละเอียดของเครื่องฆ่าเชื้อสำหรับมีดและเขียง เขียงดังต่อไปนี้: